Rss

Javascript

Javascript är ett av de bästa verktygen för dynamiska webbsidor. Javascript använder ett format som är väldigt likt och inspirerat av C. Sammtidigt som man kopierar många namn från Java. Men de två språken är annars ganska olika.

Exempel på en rekursiv funktion:

function factorial(n) {
    if (n === 0) {
        return 1;
    }
    return n * factorial(n - 1);
}

Lite mer avancerad javascript funktion:

var tala_om_variabel_typ = function(x)
 { // En funktion så att vi slipper klippa & klistra kod.
 console.log('Variabeln x är av typen "'+typeof(x)+'" och innehåller värdet ('+x+').');
 }

 var x = "123"; // strängen med tecken "1", "2" och "3"

 tala_om_variabel_typ(x);

 // Kul trick
 tala_om_variabel_typ(x);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *